អា​រ៉ាប៊ីសាអូឌីត ៖ ទាមទារ​អភ័យ​ឯក​សិទ្ធ​ព្រះអង្គម្ចាស់ ១១​អង្គ ត្រូវ​ឃុំខ្លួន​ – CEN