រថយន្ត​ធំ​ពីរ​គ្រឿង​បុក​គ្នា ស្លាប់​តៃកុង​រថយន្តក្រុង​ក្នុង​កាប៊ីន​ – CEN