ប្រជាជនហុងកុងរា​ប់ពាន់​នាក់ផ្ទុះ​កា​រតវ៉ា ក្រោយរដ្ឋាភិបាលប្រកាសបម្រាម​លើ​ការពាក់​ម៉ា​សមុខ​ – CEN