តោះ​! យើង​នាំគ្នា​សម្អាតផ្ទះ​យើង ជួយ​ថែរក្សា​ភពផែនដី​ – CEN