គាស់​ផ្ទះ​លួច​ទ្រព្យសម្បត្តិ​បាន​២​ថ្ងៃ ត្រូវ​នគរបាល​ក្រុង​បាត់ដំបង​ឃាត់ខ្លួន និង​ដកហូតយក​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ប្រគល់ជូន​ម្ចាស់​វិញ​ – CEN