អ្នករកស៊ី​គួ​ក​ជេរ​ដី​ម្នាក់ ត្រូវ​នគរបាល​ព្រហ្មទណ្ឌ​ចាប់ខ្លួន​ពីបទឆបោក តាំងពី​ឆ្នាំ​២០១៧ – CEN