កុមារីរងគ្រោះ ក្នុងករណីរំលោភ ដែលបាន​វាយ​តបទៅលើជនល្មើស ចាប់ផ្តើ​មជាសះ​ស្បើយ ដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា – CEN