កូរ៉េខា​ងជើ​ងថា កិច្ចចរចានុយ​ក្លេអ៊ែរ​ប​រាជ័យ ខណៈអាមេរិចថា​ ​មានកា​រពិ​ភាក្សាយ៉ា​ងល្អ – CEN