នាយ​ឧត្តម​សេនី​យ៍ សៅ សុខា៖​ ចំពោះប្រទេសជាតិ​ ត្រូវតែការ​ពា​រ ចំពោះប្រជាត្រូវតែបម្រើ​ ​ច្បាប់ត្រូ​វតែគោរ​ព បទល្មើសត្រូវតែបង្ក្រា​ប​ – CEN