សី​តុ​ណ្ណភា​ពនៅ​ទីក្រុង​ស៊ីដនី ឡើង​ដល់​ជិត ៥០​អង្សា​សេ​ – CEN