ចាប់ចិ​ន១​៧នាក់ លួចបើកល្បែងអនឡា​ញ​ នៅក្រុង​កំ​ពត ជិត៧ខែមកហើយ – CEN