បុរស​តណ្ហា​ក្រាស់​ម្នាក់ គាស់​ទ្វារ​ចូល​ផ្ទះ​គេ ទាំង​កណ្តាលអធ្រាត្រ បម្រុង​ធ្វើ​សកម្មភាព​រំលោភ តែ​ត្រូវ​នាង​ស្រែក ផ្អើល​អស់អ្នក​ជិតខាង​ – CEN