ជិះ​ម៉ូតូ​ទៅធ្វើ​ការ​នៅ​ក្រុង​បាវិត​ ដល់​ពាក់​កណ្តាលផ្លូវ​ត្រូវ​ផា​ស់អាប់​កៀរ​ដួល​រងរបួស​ធ្ងន់​នៅ​ស្រុក​ស្វាយទាប​ – CEN