សមត្ថ​កិច្ច​បង្ក្រា​បក​រណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន​ ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ ​១២​ នាក់​ ដាវ​ ៣​ ដើម​ និងសម្ភារប្រើប្រាស់​​គ្រឿងញៀនមួយចំនួនទៀត​ – CEN