ក្មេងប្រុសអាយុ១៣ ​ឆ្នាំ បើ​ករ៉ឺម៉​កបុក​រថយ​ន្តរ៉េ​ងរ៉ូវើ ស៊េរីទំនើប​, ម្ចាស់រថយន្តមាន​ចិ​ត្ត​សប្បុ​​រស មិនប្រកាន់​ទោ​ស – CEN