សហព័ន្ធ​កីឡា​ជាតិណា​ដែលមាន​កាតព្វកិច្ច ឆ្ពោះទៅ​ស៊ី​ហ្គេម ​២០២៣ ត្រូវតែដើរ​ឲ្យ​ទាន់​គេ ពីព្រោះ​CAMSOC មិន​លូកដៃ​ចូលក្នុង​កិច្ចការ​ផ្ទៃក្នុង របស់​សហព័ន្ធ​កីឡា​ជាតិ​ឡើយ​ – CEN