សូម​ប្រយ័ត្នៗ ចោរលួច​កាច់ក​ម៉ូតូ បាន​កើតមាន​ស្ទើរ​រាល់​យប់​ថ្ងៃ នា​ក្រុងព្រះសីហនុ​..! – CEN