លោក លី ខឺ​ឈាង​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ចិន នឹង​មក​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​កម្ពុជា ដើម្បី​ប្រកាស​ជា​ផ្លូវការ​អំពី​គម្រោង “​ដំណើរ​នៃ​ក្ដី​ស្រលាញ់​ពី​បេះ​ដូង​” – CEN