រដ្ឋបាលខេត្ត​មណ្ឌលគិរី ចេញ​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន ឆ្លើយតប​ចំពោះ​ការចុះផ្សាយ រឿង​លោក​វីល្លាម បាន​រកឃើញ​កំហុស​របស់​ចៅហ្វាយខេត្ត​មណ្ឌលគិរី​ – CEN