អាមេ​រិចវា​យប្រ​ហារ​លើក​ន្លែងពិ​សោធ​ន៍គ្រឿង​ញៀន ក្រុមតា​លីប​ង់ បណ្តាលឲ្យជនស៊ីវិល​ ៣០នា​ក់ស្លា​ប់ – CEN