សម្តេច ហេង សំរិន ស្នើដល់ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​ប​ង់​ក្លាដេស ធ្វើកិច្ចសហការជាមួយស្ថាប័​ន​នានា​រប​ស់កម្ពុ​ជា ក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រ​តិ​បត្តិ​ការ ប្រទេស​ទំាងពី​រឲ្យ​រឹងមាំ​ឡើង – CEN