សម្តេច​តេ​ជោ ៖ ក្រុម​ប្រតិភូ​នាវា​យុវជន​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ រៀបចំខ្លួន​ឱ្យបាន​សក្ដិ​សមជា​កូន​ខ្មែរ – CEN