នាយ​ឧត្តមសេនីយ៍ នេ​ត សាវឿន​៖ ឲ្យ​បង្កើន​ការរៀបចំ​សំណុំរឿង ដាក់បន្ទុក​ឲ្យ​ធ្ងន់​លើ​ជនល្មើស ដើម្បី​រៀបចំ​សំណុំ​ទៅ​ជា​បទឧក្រិដ្ឋ ដើម្បី​កុំ​ឲ្យធ្វើ​សកម្មភាព​ល្មើសត​ទៅ​ទៀ​ត​ – CEN