តុលាការ​ឃុំខ្លួន​ដាក់ពន្ធនាគារ​បុរស​ឥស្លាម​ម្នាក់ ប៉ុនប៉ង​រំលោភនារី​ម្នាក់ ពេល​ប្តី​នាង​មិន​នៅផ្ទះ​ – CEN