រថយន្ត​បើក​ឆ្លង​ទូកដរ ធ្លាក់​ចូលក្នុង​ទឹកទន្លេ​បាសាក់ – CEN