សូម​ប្រយ័ត្ន, ស្រ្តីភ្ញៀវទេសចរជនជាតិ​បា​រាំ​ងម្នាក់ ត្រូវជនល្មើសមួយ​ក្រុ​ម ចាប់រំលោភបូកបានស​ម្រេ​ច នៅឆ្នេរព្រែក​កំ​ពត – CEN