កំពុង​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​វៀតណាម កាត់ផ្តាច់​ច្រកព្រំដែន​ទាំង​៤​ខ្សែ នៅ​ខេត្ត​រតនគិរី​ – CEN