ជប៉ុនដាក់ពង្រាយក្រុមសង្រ្គោះជាង​ ​១០០.០០០នាក់ ក្រោយព្យុះទីហ្វុងវាយប្រហារ ​ប​ណ្តាលឲ្យ​ស្លាប់​ ៣១នាក់ – CEN