អត្ថ​ប្រយោ​ជន៍​របស់​ប្រទាល​កន្ទុយ​ក្រពើ ចំពោះសុខភាពស្បែក – CEN