ក្រសួង​ពា​ណិជ្ជកម្ម និងរដ្ឋបាលខេត្តតាកែ​វ រៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស​ប្រ​ធានស​ភាពាណិ​ជ្ជកម្មខេត្តថ្មី សម្រាប់អាណត្តិទី១​ ដើម្បីជួយគៀររក​​អ្នកវិ​និយោគ មកជួយដល់ពលរ​ដ្ឋ​ក្នុង​មូល​ដ្ឋាន – CEN