តារាចម្រៀង​ពន្លក​ថ្មី​កញ្ញា ញឹម​សួន សោភាទេពី យក​បទ​ស្ពាន​អូ​តា​គី​របស់​កវី​ម្ចាស់​ស្ទឹង​សង្កែ គង់ ប៊ុន​ឈឿន​មក ​Cover​ កាឡៃ​កែ​ប៉ា​រ៉ូ​ និង​ចង្វាក់​ ឥឡូវ​ក្រុមគ្រួសារ​កវី គង់ ប៊ុន​ឈឿន ​ចេញ​ប្រតិកម្មឲ្យ​ទទួលខុសត្រូវ (វីដេអូ) – CEN