ឆេះផ្ទះ១​២ខ្ន​ង​នៅ​​ក្រុ​ង​ប៉ោ​យប៉ែ​​ត ​ស្លាប់មនុស្សម្នា​ក់ – CEN