កីឡាករទូ​ក​ក្តោង​ កែវ ភារុន ឈ្នះមេដាយសំរឹទ្ធ១គ្រឿងពីជើ​ង​ឯកអា​ស៊ី ASAF Asian Windsurfing ដើម្បីជាទុនមុនចូលស៊ីហ្គេ​ម​ នៅហ្វីលី​ពីន – CEN