ក្រុមបាល់ទាត់កម្ពុជា នឹងជួបប្រកួតជាមួយក្រុមអ៊ីរ៉ាក់ នៅល្ងាចថ្ងៃនេះ – CEN