ពលរដ្ឋ​នៅ​ខេត្តសៀមរាប ប៊ិះ​ផុងខ្លួន​! ក្រុមហ៊ុន​ពុះ​ដី​ឡូ​តិ៍​មួយ ផ្សាយ​ព័ត៌មាន​មិន​ពិត បោកប្រាស់​ពលរដ្ឋ ហើយ​ភ័យ​ខ្លួន រត់​មក​ស្នងការ​នគ​របាល​ខេត្តសៀមរាប សារភាព​កំហុសគេច​ពី​ការជាប់​ទោសទណ្ឌ​ – CEN