បុរស​សតិ​មិន​គ្រប់ បាត់ខ្លួ​នមួ​យយប់ ព្រឹកឡើ​ងប្រ​ទះឃើញសពស្លាប់អណ្តែត​ទឹកស្រះ ខាងក្រោយ​វត្ត នៅស្រុកស្វាយទាប – CEN