ចាប់ប​ងធំ​ជន​ជាតិ​ចិន​២នាក់ ជំរិត​ទារប្រាក់ និងរំដោះជនរងគ្រោះបា​ន​២នាក់ នៅក្រុង​បាវិត – CEN