របួសធ្ងន់​ម្នាក់ និង​ឆេះ​រថយន្ត​ទាំងស្រុង ពេល​បើក​ក្រឡាប់​ដោយ​ខ្លួនឯង នៅ​ចំណុច​ផ្លូវ​កោង ឃុំ​ត្រពាំងរូង​ – CEN