លទ្ធផល នៃ​ទស្សនកិច្ច​របស់​សម្តេច ហ៊ុន សែន នៅ​ប្រទេស​ហុង​គ្រី​ – CEN