ឈើគ្រញូងប្រមាណ៣តោន ម៉ូតូ១២គ្រឿង និងត្រាក់ទ័រ១គ្រឿង បម្រុងចូលទឹកដីកម្ពុជា ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចថៃបង្រ្កាប – CEN