ប្រជា​នេសាទ​នៅ​វៀតណាម ចាប់​បាន​ត្រី ដែល​គេ​ហៅថា ត្រី​ដងទង់ ប្រវែង​៣​ម៉ែត្រ គេ​សុំ​ទិញ ៥០០​ដុល្លារ​ពុំ​ព្រម​លក់​ទៀត​ – CEN