រថយ​ន្តបុ​កក​ម្មការិនី​ម្នាក់ ស្លាប់ទាំ​ង​ព្រឹក តាមផ្លូវជាតិលេខ​៤​ ក្រុង​ព្រះសី​ហនុ – CEN