ឃុំខ្លួន​ជនល្មើស​៣​នាក់ ចាប់រំលោភ​ស្ដ្រី​ជនជាតិ​បារាំង នៅ​ក្រុង​កំពត​ – CEN