ព្រះ​មហា​ក្សត្រ យាងពីកម្ពុជា ទៅចូ​លរួម​ពិធីរា​ជាភិ​សេក ព្រះចៅអធិរាជថ្មី រ​បស់​ជប៉ុ​ន – CEN