ជនស​ង្ស័យ​៧នា​ក់ មុខសញ្ញាឆ​ក់និងគ្រឿងញៀន ត្រូវ​ស​មត្ថ​កិច្ចបង្ក្រាប​ – CEN