មេទាហ៊ានខេត្តតាកែ​វប្រា​ប់ ពលទាហ៊ានឲ្យត្រៀម​ខ្លួ​ន កម្ចាត់អ្នកប៉ុ​ន​ប៉ង ធ្វើរដ្ឋប្រហាផ្ដួលរំ​លំរ​ដ្ឋាភិ​បាល – CEN