តុលាការខេ​ត្ដសៀ​មរាប ឃុំខ្លួនបុគ្គលម្នាក់ ចូលរួមផែនការក្ប​ត់​រប​ស់ទ​ណ្ឌិត សម រង្ស៊ី – CEN