បើក​វគ្គ​បំប៉ន​គ្រូ​បង្គោល ស្តីពី​ហានិភ័យ នៃ​ការបើកបរ​ក្រោម​ឥទ្ធិពល​គ្រឿង​ស្រវឹង និង​វិជ្ជា​ស​ង្រោះ​បឋម​ – CEN