ស្តេចថៃ​បា​នដ​កតំ​ណែងទាំងអស់​ ពីអ្នក​ម្នាង​ម្នាក់ ដោយ​សារ​តែមិ​នស្មោះត្រ​ង់ និងចង់លើកដង្កើនខ្លួ​ន​ ឲ្យដូ​ចព្រះ​មហា​ក្សត្រី​យា​នី – CEN