សម្តេ​ច​​នាយករដ្ឋមន្រ្តី ​សម្រេច ដក​​ក្រុមហ៊ុន​សំរា​ម​​ស៊ី​ន​ទ្រី និង​ឲ្យ​មាន​​ក្រុ​ម​​ហ៊ុ​ន​​​ថ្មី ដេញថ្លៃប្រមូលសំរាមឡើង​វិ​ញ – CEN